Platforma TENVIRK jako chmura obliczeniowaPrywatna chmura obliczeniowa dla Twojego przedsiębiorstwa

Oprogramowanie TENVIRK umożliwia realizowanie modnej ostatnio idei przetwarzania w chmurze (ang. cloud computing). Platforma TENVIRK pozwala utworzyć prywatną chmurę na potrzeby przedsiębiorstwa i umieszczać w niej wszystkie informacje oraz dokumenty jakie przetwarza firma. Stosowanie systemu TENVIRK pozwala uniknąć dwóch problemów związanych z infrastrukturą chmur publicznych. Pierwszy z nich to umieszczanie danych firmy w bliżej nieokreślonych centrach obliczeniowych. W rozwiązaniu opartym o system TENVIRK dane pozostają w przedsiębiorstwie lub pod jego kontrolą. Drugi problem to opłaty za korzystanie z chmury, które często podawane są w taki sposób, że trudno oszacować ich wysokość. W dodatku muszą być uiszczane co miesiąc. Licencja na oprogramowanie TENVIRK kupowane jest jednorazowo a za korzystanie z prywatnej chmury danych umieszonej bezpośrednio w przedsiębiorstwie nie ma dodatkowych opłat miesięcznych lub opłat za transfer i wykorzystanie przestrzeni dyskowej.


Jakie dane mogą być przechowywane w chmurze?

Platforma TENVIRK umożliwia przechowywanie informacje bazo-danowych to znaczy danych o klientach, projektach, sprzedaży, serwisie, czasie pracy itp. Możliwe jest też przechowywanie dokumentów krążących w obiegu dokumentów, zdarzeń komunikacyjnych takich jak: emaili, faksów, SMSów, poleceń służbowych, zeskanowanych listów poleconych, terminów, spotkań itp. W końcu w chmurze mogą być przechowywane dowolne dokumentu w postaci plików wszystkich rodzajów. Chmura udostępnia podmiotom w ramach organizacji przestrzeń dyskową, która nie jest specjalnie limitowana a dodatkowo zaopatrzona w mechanizmy pracy grupowej, kontroli wersji i kontroli dostępu oraz statystyki wykorzystania. Ma to kapitalne znaczenie dla firm przetwarzających duże ilości dokumentów, biur projektów, firm informatycznych, kancelarii prawnych itp.


W jaki sposób korzysta się z chmury utworzonej za pomocą oprogramowania TENVIRK?

Oprogramowanie TENVIRK udostępniane jest pracownikom, oddziałom (klientom wewnętrznym) oraz partnerom i klientom zewnętrznym w modelu SAAS - Software as a service (z ang. "oprogramowanie jako usługa") oraz CAAS - Communications as a service (z ang. "komunikacja jako usługa").
TENVIRK tworzy pięć różnych interfejsów dostępu do chmury:

Dostępny jest klient oprogramowania TENVIRK (tzw. „gruby klient”) pracujący w Windows jako standardowa aplikacja. Klient ten pracuje w architekturze SOA i łączy się z chmurą za pomocą WebService wymieniając dane XML. Klient umożliwia dostęp do danych bazo-danowych, komunikacyjnych i plikowych.

Dostępne jest też klient oprogramowania TENVIRK (tzw. „cienki klient”) działający poprzez przeglądarkę internetową. Chmura prowadzi przetwarzanie danych i dostarczanie ich w postaci wynikowego HTML. Klient umożliwia dostęp do danych bazo-danowych, komunikacyjnych i plikowych.Dostępny jest interfejs osadzony w systemie plików Windows i obsługiwany poprzez standardowego Eksploratora Windows. System tworzy dodatkowy dysk wirtualny o nazwie TENVIRK FILE MANAGER – pliki i katalogi na tym dysku przechowywane są w chmurze. Dysk wyposażony jest w dodatkowe funkcje synchronizacji plików i katalogów z naszym komputerem lokalnym. Możliwe jest także kontrola wersji plików i rozbudowane zarządzanie uprawnieniami.Dostępny jest również „cienki klient” oprogramowania TENVIRK działający na urządzeniach mobilnych takich jak iPad, iPhone, Android. To specjalna aplikacja WEB dostosowana do działania na małych ekranach i do urządzeń dotykowych.Możliwa jest też synchronizacja urządzeń mobilnych z danymi w chmurach zewnętrznych. W takim przypadku dane z chmury prywatnej mogą być synchronizowane z zewnętrznymi chmurami innych dostawców (np. Google, Toodledo).

Komu mogą być udostępniane dane z prywatnej chmury obliczeniowej przedsiębiorstwa?

Platforma TENVIRK umożliwia udostępnienie danych bazo-danowych i plikowych:

 • Pracownikom – niezależnie gdzie się znajdują i niezależnie czy mają dostęp do Internetu czy też nie.
 • Oddziałom – oddziały firmy mogą korzystać z danych i aplikacji dostarczanych przez dział IT firmy bez potrzeby instalacji dodatkowego sprzętu i oprogramowania serwerowego.
 • Partnerom – partnerzy mogą zostać włączeni w procesy biznesowe przedsiębiorstwa i korzystać z dostarczonego oprogramowania oraz danych i plików.
 • Klientom – klienci mogą korzystać z wybranych danych, plików jak i udostępnionych aplikacji usługowych. Klienci poprzez udostępnione aplikacje mogą czynnie brać udział w inicjowaniu i kontrolowaniu procesów biznesowych w przedsiębiorstwie.

Platforma TENVIRK umożliwia także łączenie prywatnych chmur obliczeniowych poszczególnych przedsiębiorstw umożliwiając wymianę komunikacyjną oraz plikową oraz zapewniając współdzielony dostęp do wybranych obszarów baz danych. Sposobem wymiany danych pomiędzy chmurami jest WebService. W ten sposób tworzone są tzw. „chmury wspólnotowe” (ang. community clud).


Jaka infrastruktura informatyczna potrzebna jest do utworzenia prywatnej chmury obliczeniowej?

Stworzenie prywatnej chmury obliczeniowej opartej o oprogramowanie TENVIRK sprowadza się do instalacji tego systemu na zwirtualizowanej maszynie Windows 2008/2012 Server. Wszystkie czynności związane z uruchomieniem chmury maja charakter jednorazowy i mogą być wykonane przez TENVIRK (łącznie z dostarczeniem serwera). Serwer z prywatną chmurą może znajdować się w Twojej firmie lub może być kolokowany (umieszczony u zewnętrznego dostawcy). Umieszczenie chmury na maszynie wirtualnej pozwala łatwo ją przenosić na inny sprzęt w przypadku awarii lub potrzeby wzrostu mocy obliczeniowej.


Jakie są główne korzyści z korzystania z prywatnej chmury obliczeniowej utworzonej na platformie TENVIRK?

Platforma TENVIRK umożliwia udostępnienie danych bazo-danowych i plikowych:

 • Scentralizowanie danych bazodanowych i plikowych firmy w jednym miejscu co ułatwia zabezpieczenie i archiwizację danych.
 • Przechowywanie danych w przedsiębiorstwie lub u wskazanej firmy zajmującej się kolokacją serwera, z która można podpisać odpowiednią umowę.
 • Optymalne wykorzystanie infrastruktury serwerowej. Zmniejszenie kosztów infrastruktury serwerowej lub całkowity jej outsourcing na zewnątrz przedsiębiorstwa.
 • Skalowalność rozwiązania dzięki zwirtualizowaniu instalacji. Przy powiększaniu mocy obliczeniowej lub w razie awarii przenoszenie systemu na inny sprzęt jest teraz łatwe.
 • Uniezależnienie od zewnętrznego dostawcy chmury i brak konieczności powierzania poufnych danych w obce ręce.
 • Przechowywanie wszystkich rodzajów danych przetwarzanych w przedsiębiorstwie w chmurze. Dzięki temu możliwy staje się dostęp do nich z dowolnego miejsca.
 • Zapewnienie jednolitego interfejsu użytkownika i sposobu pracy dla pracowników, oddziałów, partnerów i klientów. Zmniejszane są nakłady na naukę korzystania z oprogramowania.
 • Możliwość sterowania uprawnieniami dostępu do danych dla wielu różnych podmiotów.
 • Małe obciążenie łączy internetowych dzięki technologii kompresji transmisji danych XML do i z chmury.
 • Zabezpieczenie transmisji danych do i z chmury szyfrowaniem w oparciu o protokół SSL i certyfikaty X509.
 • Możliwość odzyskania danych z chmury w przypadku awarii jej infrastruktury.
 • Brak dodatkowych opłat miesięcznych za korzystanie z chmury lub tylko opłaty związane z kolokacją serwera.

Czy możliwe jest dalsze rozwijanie oprogramowania w chmurze?

TENVIRK opracował również specjalną platformę programistyczną VXTEN zwierającą dedykowany język XTEN do opisu procesów biznesowych i narzędzia graficzne do ich budowy. Środowisko deweloperskie XTEN pracuje online z chmurą i służy do bezpośredniego udoskonalania lub budowy nowych aplikacji w prywatnej chmurze. Narzędzia deweloperskie od TENVIRK dostępne są dla autoryzowanych partnerów.
Jakie oprogramowanie TENVIRK może pracować w prywatnej chmurze obliczeniowej?