MODUŁ PROJEKTÓW

Zarządzanie projektami. Opis projektu w postaci terminów, procentu wykonania i osób odpowiedzialnych. Budżetowanie projektów, projekty wielopoziomowe. Agregowanie korespondencji i dokumentacji wokół projektu. Podręczny menadżer zadań dla każdego pracownika. Delegowanie zadań projektów oraz kontrola terminów.

TenvirkMK wprowadza łatwą metodę zarządzania projektami. Realizuje przy tym idee zarządzania przez cele dekomponując ogólne cele firmy na budżety roczne, budżety działów, projekty i podprojekty. Całość można opisać dowolnie złożoną strukturą hierarchiczną. Każdy projekt składa się z zadań, które mogą być przetwarzane przez pojedyncze osoby, grupy robocze lub delegowane. Moduł projektów ma za zadanie zagregować korespondencję, dokumentację i ewidencję kontaktów wokół projektu.

Moduł projektów powiązany jest także z MODUŁEM TERMINARZA i MODUŁEM EWIDENCJI CZASU PRACY. Możliwe jest ewidencjonowanie czasu pracy na projekt i rozliczanie nie tylko kosztów materiałów i sprzętu ale także roboczogodzin.

services

Zaplanuj prace swojej firmy w postaci projektów i zadań

Stwórz strukturę projektów i podprojektów. Określ zadania do wykonania i wskaż zależności pomiędzy nimi. Podaj terminy. Przydziel kierownika, osoby i zasoby. Wrzuć w "projekty" wszystko co robi Twoja firma: kontrakty, wdrożenia, budowy, kampanie, działania handlowe, prace badawcze, przetargi, umowy i wszystko inne...

services

Twórz i nadzoruj budżet projektu

Zaplanuj przychody, czas pracy i koszty w projekcie. Śledź na bieżąco koszty rzeczowe i związane z czasem pracy. Stosuj różne stawki godzinowe na pracowników i klientów. Fakturuj projekty. Twórz także faktury zaliczkowe i końcowe.

services

Deleguj zadania i kontroluj ich realizację

Możesz jako kierownik sam zarządzać projektem i oznaczać jego postęp. Możesz też delegować poszczególne zadania innym osobom. Procentowy postęp realizacji projektu będzie wyliczany automatycznie.

services

Zgromadź korespondencję i dokumentację projektu w jednym miejscu

Wszystko co musisz wiedzieć o Twoim projekcie jest teraz w jednym miejscu. Na kolejnych zakładkach dostępne są: zadania, adresy podwykonawców i ich rola w projekcie, dokumentacja projektowa, dokumenty finansowe, czas pracy i inne powiązane dokumenty. A jeśli brakuje Ci pól opisujących projekt, na przykład dla przetargu potrzebujesz pole "wadium", to po prostu je utwórz lub wykorzystaj szablon dodatkowych pól.Moduł występuje w:
System TenvirkMK jest oprogramowaniem modułowym. Dostępnych jest kilkadziesiąt gotowych modułów umożliwiających rozwiązywanie różnych problemów z dziedziny zarządzania i organizacji firmy.Kliknij jeśli chcesz umówić się na prezentację i kupić program dla Twojej firmy