SERWIS i HELPDESK


Ashley, Bootstrap website template


Moduł serwisu i helpdesk pozwala zająć się wszystkim co dotyczy obsługi reklamacji, przyjmowania zgłoszeń serwisowych dotyczących usług lub sprzętu. Przy pomocy modułu możesz obsługiwać stałych klientów rejestrując ich stan posiadania oraz warunki umowy serwisowej. Moduł serwisu pozwala śledzić dla stałych klientów terminy gwarancji, przeglądów przypominając o ich dotrzymaniu.

Moduł serwisu umożliwia również obsługiwanie klientów incydentalnych, którzy na przykład przynoszą zepsuty sprzęt do naprawy. Wtedy rejestrujemy dane klienta, numer seryjny sprzętu i drukujemy odpowiednie protokoły przyjęcia i wydania. Sprzęt może być przekazany z punktu serwisowego do serwisu centralnego lub serwisu producenta.

Istnieje możliwość rejestracji zgłoszeń serwisowych od klientów a klient ma możliwość obserwacji stanu ich wykonania. Moduł serwisu jest też znakomitym narzędziem do planowania pracy serwisantów wspólnie z MODUŁEM TERMINARZA.

Uzupełnieniem modułu serwisu może być MODUŁ ZDARZEŃ – KOMUNIKACJI oraz MODUŁ OBIEGU DOKUMENTÓW. Moduły te zapewniają ewidencję komunikacji z klientami i sformalizowany przepływ dokumentów.

Moduł serwisu wykorzystywany jest w sieciach serwisujących sprzęt, w firmach handlowych, informatycznych i projektowych do śledzenia zgłoszeń reklamacyjnych klientów.

services

Zorganizuj ewidencję stanu posiadania Twoich klientów

Opisz wszystkie usługi, produkty, maszyny, urządzenia, pojazdy i inne. które posiadają Twoi klienci. Skompletuj części, moduły, opcje z których się one składają. Zaplanuj daty przeglądów i termin gwarancji. Za pomocą dodatkowych pól można stworzyć dodatkowe opisy rzeczy potrzebne w Twojej branży. Trzymaj dokumentację serwisową i karty techniczne opisujące konfiguracje produktów u klienta.
services

Zarządzaj zgłoszeniami serwisowymi i planuj prace serwisantów

Stwórz sprawny system przyjmowania reklamacji od klientów w postaci zgłoszeń serwisowych. Dysponuj sposobem załatwiania reklamacji w postaci zleceń wykonania dla serwisantów lub projektów. Buduj jeszcze bardziej zawansowane scenariusze serwisowe w oparciu o moduł obiegu dokumentów. Śledź stany realizacji zgłoszeń serwisowych. Planowanie pracy serwisantów i rozliczanie kosztów serwisu oraz dojazdów będzie teraz łatwiejsze.
services

Stwórz sieć serwisów i przyjmuj urządzenia do naprawy

Jeśli prowadzisz sieć serwisów to zbuduj bardziej zawansowane scenariusze pozwalające utworzyć sieć serwisów. Można wyróżnić serwisy centralne, lokalne i serwisy producentów. Można przesuwać urządzenia pomiędzy serwisami. Zintegruj serwis z magazynem części zamiennych. Twórz protokoły przyjęcia urządzenia do serwisu.


Moduł występuje w:
System TenvirkMK jest oprogramowaniem modułowym. Dostępnych jest kilkadziesiąt gotowych modułów umożliwiających rozwiązywanie różnych problemów z dziedziny zarządzania i organizacji firmy.Kliknij jeśli chcesz umówić się na prezentację i kupić program dla Twojej firmy