MODUŁ TERMINARZA


Ashley, Bootstrap website template


Moduł pozwala prowadzić terminarz firmowy z możliwością definiowania terminów dla pracowników, kontrahentów i zasobów. Możliwe jest przeglądanie terminarzy dla wielu pracowników i zasobów naraz. Dostępne jest tworzenie terminów cyklicznych i tworzenie wzorców terminów wg szablonu. Moduł pozwala na zarządzanie terminami dla zasobów takich jak maszyny, samochody,pracownicy fizyczni itp. Moduł użyteczny jest także do planowania urlopów i umawiania spotkań z mechanizmem akceptacji.services

Trzymaj terminarze wszystkich pracowników firmy w jednym miejscui

Zbuduj wspólny terminarz dla wszystkich pracowników firmy. Zaplanuj czas swoich serwisantów. Pozwól, aby inni pracownicy mogli zobaczyć twoje terminy ale bez wglądu co dokładnie robisz. Pokazane będą jedynie bloki zajętego czasu. System poinformuje Cię o zbliżających się terminach za pomocą asystenta biznesowego, wewnętrznej informacji w zdarzeniu typu "powiadomienie", emailem lub SMSem.
services

Planuj wykorzystanie zasobów

Zarządzaj wykorzystaniem zasobów sprzętowych swojej firmy. Planuj wykorzystanie sprzętu, przeglądy i konserwacje. Planuj pracę pracowników fizycznych, którzy nie korzystają z systemu.
services

Planuj urlopy i akceptuj spotkania

Zaprowadź za pomocą terminarza plan urlopów w firmie z możliwością akceptacji terminów. Umawiaj spotkania wielu osób i uzyskuj akceptacje spotkań przez te osoby.
services

Zautomatyzuj powtarzalne zadania

Niektóre zadania można łatwo zautomatyzować. Wystarczy, że jesteś w stanie opisać komputerowi jak je wykonać. Teraz "roboty" wbudowane w program będą klikać za Ciebie, sprawdzając dokumenty, wysyłając je lub prowadząc na nich inne operacje.


Moduł występuje w:
System TenvirkMK jest oprogramowaniem modułowym. Dostępnych jest kilkadziesiąt gotowych modułów umożliwiających rozwiązywanie różnych problemów z dziedziny zarządzania i organizacji firmy.Kliknij jeśli chcesz umówić się na prezentację i kupić program dla Twojej firmy