MODUŁ ROZRACHUNKÓW

Moduł umożliwia prowadzenie rozrachunków do sprzedaży i zkupów. Umozliwia prowadzenie wielu kas, kont bankowych - rozliczanie zapłat i wypłat. Bieżące informowanie o zadłużeniu i wierzytelnościach. Przygotowanie wezwań do zapłaty.

services

Prowadź kasę i bank oraz paruj zapłaty z fakturami

Prowadź dokładne rozrachunki w Twojej firmie. Rejestruj przepływy gotówkowe dokumentami KP/ KW dla zdefiniowanych przez siebie kas. Śledź obrót na rachunku bankowym rejestrując lub importując dane z wyciągów bankowych. Mechanizm parowania zapłat pozwoli powiązać wpłaty i wypłaty z dokumentami sprzedaży i zakupu.

services

Na bieżąco analizuj zadłużenie i wierzytelności

Na bieżąco monitoruj poziom zadłużenia wyłapując firmy nie płacące w terminie. Pozwól, aby system informował Twoich dłużników automatycznie SMS-em lub emailem o zaległościach płatniczych. Możesz także działać skutecznie za pomocą wezwań do zapłaty. Sam nie popadaj w zadłużenie i sprawdzaj stan swoich zobowiązań rozliczając koszty.Moduł występuje w:
System TenvirkMK jest oprogramowaniem modułowym. Dostępnych jest kilkadziesiąt gotowych modułów umożliwiających rozwiązywanie różnych problemów z dziedziny zarządzania i organizacji firmy.Kliknij jeśli chcesz umówić się na prezentację i kupić program dla Twojej firmy