MODUŁ PANEL INTERNETOWY BAZOWY

Moduł udostępnia Panel internetowy (w wersji bazowej - podstawowej). Panel ten pozwala na udostępnianie klientom wybranych danych przez Internet na stronie www. Możliwe jest udostępnienie komunikacji i wejścia w wybrane obiegi dokumentów, dostęp do terminarza, bazy wiedzy i opłat.

services

Udostępnij informację z Twojego systemu klientom

Zaproponuj swoim klientom udział w procesach biznesowych Twojej firmy. Niech obserwują Twoją pracę i pomagają Ci lepiej ich obsługiwać. Daj możliwość inicjowania procesów biznesowych przez wpisywanie zgłoszeń, dokumentów i wypełnianie formularzy. Klienci mogą też obserwować status załatwianych spraw. Udostępnij klientom dokumenty i wzorce dokumentów. Daj dostęp do niektórych artykułów w bazie wiedzy Twojej firmy.

services

Daj klientom dostęp do terminarza

Sprawdzanie terminarza pozwala klientowi aktywnie korzystać z Twoich usług. Klienci mogą widzieć terminy przeglądów urządzeń, spraw kadrowych swoich pracowników, umówione wizyty, szkolenia itp. Klienci mogą być powiadamiani o terminach za pomocą SMSów i emaili.

services

Przekazuj informacje o płatnościach

Klienci mogą mieć wgląd w stan swoich rozrachunków. Na bieżąco mogą obserwować za jakie dokumenty i w jakich wysokościach wymagane są płatności. W każdej chwili dostępne są obrazy faktur w postaci PDF.Moduł występuje w:
System TenvirkMK jest oprogramowaniem modułowym. Dostępnych jest kilkadziesiąt gotowych modułów umożliwiających rozwiązywanie różnych problemów z dziedziny zarządzania i organizacji firmy.Kliknij jeśli chcesz umówić się na prezentację i kupić program dla Twojej firmy