MODUŁ KOSZTÓW I ZAKUPÓW

Moduł umożliwia ewidencję faktur kosztowych z podziałem rodzajowym. Ewidencja odbywa sie na potrzeby analizy danych oraz transferu danych do systemu F-K. Wykorzystując mechanizmy pracy online systemu TenvirkMK dane o fakturach kosztowych mogą być wprowadzane zdalnie.

services

Rejestruj faktury zakupowe, aby rozliczyć swoje projekty

Ewidencjonuj zakupy i koszty tak, aby rozliczyć budżet swoich projektów. Korzystaj z analiz swoich kosztów, aby zorientować się w podziale rodzajowym swoich wydatków.

services

Eksportuj dane

Eksportuj dane o fakturach kosztowych do systemów finansowo księgowych. Możesz wykorzystać moduł integracji WebServices i doświadczenie partnerów.Moduł występuje w:
System TenvirkMK jest oprogramowaniem modułowym. Dostępnych jest kilkadziesiąt gotowych modułów umożliwiających rozwiązywanie różnych problemów z dziedziny zarządzania i organizacji firmy.Kliknij jeśli chcesz umówić się na prezentację i kupić program dla Twojej firmy