MODUŁ INTEGRACJI WEBSERVICE

Moduł pozwala na integrację za pomocą WebService z dowolnymi zewnętrznymi systemami informatycznymi. Integracja dotyczy wymiany danych o: kontrahentach, zdarzeniach, polach dodatkowych, dokumentach finansowe i innych zdefiniowanych danych.

services

Dobierz się do danych systemu i zrób z nimi co chcesz

Skorzystaj ze specjalnych mechanizmów udostępniania danych z systemu w technologii WebServices. Dostęp do danych zewnętrznym systemem jest odpowiednio zabezpieczony i szyfrowany. Synchronizuj dane do i z systemu. Przekazuj dane klientów, zdarzeń, projektów, dodatkowych pól, obiegów dokumentów. Można pobierać i przekazywać do systemu dane w formacie XML oraz pliki np. PDF

services

Przesyłaj dane i pliki do systemów sprzedażowych lub finansowo księgowych

Skorzystaj z gotowych scenariuszy integracyjnych do wiodących systemów finansowo księgowych i sprzedażowych.

services

Integruj system z zewnętrznymi urządzeniami np. centralą telefoniczną

Zastanów się czy w procesy biznesowe w Twojej firmie nie wymagają interakcji z zewnętrznymi urządzeniami. Możesz przesyłać i zbierać dane z urządzeń automatyki lub z central telefonicznych. Możesz sięgać po dane z zewnętrznych systemów informatycznych. Wszystko jest bardzo łatwe do oprogramowania z wykorzystaniem technologii WebServices, gotowych komponentów ActiveX/COM/OCX, które można wywołać z wnętrza innego systemu (np. systemu FK, pakietu Office, .NET albo Delphi).Moduł występuje w:
System TenvirkMK jest oprogramowaniem modułowym. Dostępnych jest kilkadziesiąt gotowych modułów umożliwiających rozwiązywanie różnych problemów z dziedziny zarządzania i organizacji firmy.Kliknij jeśli chcesz umówić się na prezentację i kupić program dla Twojej firmy