MODUŁ TOWARÓW, USŁUG I CENNIKÓW

Moduł pozwala stworzyć ewidencję towarów i usług potrzebnych do funkcjonowania modułów: ofertowania i zamówień, sprzedaży, serwisu i gospodarki magazynowej. Ewidencja ta może być powiązana z magazynami. Ewidencja zawiera specyfikacje towaru lub usługi mogącej zawierać tekst HTML z tabelami i grafiką dynamicznie wypełniany parametrami towaru. Taki tekst wykorzystywany jest do automatycznego budowania oferty w module ofertowania i zamówień. System pozwala definiować dowolną ilość cenników. Prowadzić operacje przeceny na cennikach. Przydzielać cenniki do klientów i standardowe rabaty. Towary mogą się z składać z części i zestawów osobno opisanych na potrzeby ofertowania i serwisu.

services

Zaewidencjonuj wszystkie towary i usługi

Stwórz wykaz wszystkich usług i produktów jakie oferujesz. Klasyfikuj je tak, aby je łatwo wyszukiwać. Zaopatrz usługi i produkty w dodatkowe opisy za pomocą mechanizmu dodatkowych pól i budowania specyfikacji HTML. Wykorzystaj ewidencję do przygotowania ofert, zamówień, faktur i w pracy serwisu.

services

Udostępnij katalog produktu przez Internet

Panel internetowy może być miejscem publikacji katalogu produktów gdzie klienci mogą sprawdzić Twoja ofertę i dowiedzieć się więcej o oferowanych produktach.Moduł występuje w:
System TenvirkMK jest oprogramowaniem modułowym. Dostępnych jest kilkadziesiąt gotowych modułów umożliwiających rozwiązywanie różnych problemów z dziedziny zarządzania i organizacji firmy.Kliknij jeśli chcesz umówić się na prezentację i kupić program dla Twojej firmy