MODUŁ GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ

Moduł pozwala na prowadzenie wielu magazynów. Zapewnia podstawowe dokumenty magazynowe i rozliczenia. Zintegrowany jest z modułem sprzedaży i zakupów oraz serwisu.

services

Prowadź magazyny metodą FIFO

Możesz zaprowadzić magazyny obsługujące metodę FIFO. Podstawowe dokumenty magazynowe które możesz tworzyć to: PZ, WZ, RW, PW, ZZ, BO, IM, IP, MM.

services

Twórz zestawienia z magazynów

Możesz otrzymać z systemu szereg wydruków wymaganych przy prowadzeniu magazynów.Moduł występuje w:
System TenvirkMK jest oprogramowaniem modułowym. Dostępnych jest kilkadziesiąt gotowych modułów umożliwiających rozwiązywanie różnych problemów z dziedziny zarządzania i organizacji firmy.Kliknij jeśli chcesz umówić się na prezentację i kupić program dla Twojej firmy