MODUŁ ROZSZERZENIA PANELU INTERNETOWEGO DLA SERWISU


Ashley, Bootstrap website template


Dodatkowe zakładki panelu internetowego umożliwiające zgłaszania przez klientów usterek i śledzenia stanu ich wykonania. Zakładki udostępniane dla serwisantów.

services

Daj swoim klientom wgląd w stan załatwiania ich reklamacji

Twoi klienci mogą inicjować proces reklamacji przez wypełnienie formularza na stronie internetowej w panelu internetowym. Pozwól klientom mieć wgląd w status załatwiania ich spraw przez panel internetowy. Informuj o tym co się dzieje z naprawianym urządzeniem lub ze zgłoszoną usterką. Klienci chcą wiedzieć kiedy mogą się spodziewać serwisanta i jakie są planowane koszty naprawy.
services

Udostępnij narzędzia do pracy dla swoich serwisantów

Dla tych serwisantów, którzy nie mają komputera można zorganizować dostęp do systemu przez stronę www. Dzięki temu mogą wykonywać kolejne zadania i wprowadzać dane za pomocą listy zleceń serwisowych. Dostęp do danych mają zapewniony przez panel internetowy w zwykłej przeglądarce www w swoim telefonie komórkowym lub na komputerze klienta. Twój serwisant będzie mógł wydrukować protokół wizyty i mieć dostęp do karty technicznej opisującej serwisowane urządzenie i jego konfigurację.


Moduł występuje w:
System TenvirkMK jest oprogramowaniem modułowym. Dostępnych jest kilkadziesiąt gotowych modułów umożliwiających rozwiązywanie różnych problemów z dziedziny zarządzania i organizacji firmy.Kliknij jeśli chcesz umówić się na prezentację i kupić program dla Twojej firmy