MODUŁ KLIENTÓW I KONTRAHENTÓW WRAZ Z ROSZERZENIAMI DLA KANCELARII PODATKOWYCH LUB BIUR RACHUNKOWYCH


Ashley, Bootstrap website template


Moduł tworzy centralną bazę klientów i umów, osób kontaktowych oraz instytucji. Oprócz danych adresowych zawiera specyficzne dane dla kancelarii podatkowych. Możliwe jest definiowanie zakresu prac i wykonywanych deklaracji. Istnieje możliwość definiowania parametrów umów w tym: ryczałtów, opłat za pracowników lub dokumenty z podawaniem progów. Moduł umożliwia wskazanie, kogo w firmie klienta informować, aby uniknąć podawania informacji niewłaściwym osobom.services

Gromadź wszystkie dane o swoich klientach i kontrahentach w jednym miejscu

Zamiast szukać danych w notatnikach zbuduj wspólna bazę adresową dla całej firmy. W jednym miejscu na zakładkach dostępne są dane związane z klientem lub kontrahentem. Dowiedz się o osobach kontaktowych, filiach, korespondencji, umowach, sprzedaży, projektach, reklamacjach, dokumentach i innych powiązanych informacjach.

services

Klasyfikuj klientów i kontrahentów, aby szybciej wyszukiwać i analizować dane

Podziel swoich klientów według rodzajów firmy, regionu, opiekunów, zainteresowania, oferowanych produktów, etapów rozmów handlowych i innych dowolnie zdefiniowanych kryteriów. Będziesz mógł szybko kogoś znaleźć i tworzyć segmentację klientów. Prowadź wysyłki grupowe korespondencji do grup sklasyfikowanych klientów.

services

Rozszerzaj informacje o klientach i osobach kontaktowych za pomocą dodatkowych pól

Potrzebujesz jeszcze więcej informacji o kliencie? To nie problem - zbuduj dowolną listę dodatkowych pól opisujących klienta. Opisz parametry tekstowe, ilościowe, kwotowe. Powiąż klienta z innymi klientami, projektami i dokumentami.

services

Trzymaj porządek w bazie adresów

Nie dopuszczaj do powtórzeń adresów korzystając z funkcji wykrywania duplikatów. Scalaj powtórzone adresy w jeden. Zarządzaj uprawnieniami dostępu do adresów. Dziel adresy na skrzynki potencjalnych klientów, klientów, kontrahentów, instytucji, urzędów, banków itp. Stwórz specjalną skrzynkę "adresów tymczasowych" i trzymaj tam wszystkie niezweryfikowane dane.

services

Określaj warunki umowy, którą związany jest klient z Twoją kancelarią

Wyspecyfikuj warunki umowy z klientem. Podaj ryczałty, stawki, progi ilościowe dokumentów i pracowników. Ustaw limity dokumentów, po przekroczeniu których będziesz informowany potrzebie renegocjacji.

services

Określaj kto jest opiekunem klienta i jak informować klienta

Wskaż księgowych i kadrowych prowadzących. Klienta. Ustal komu u klienta przesyłać ważne informacje o podatkach i ZUS-ach tak, aby nie było wpadki z przekazaniem danych niewłaściwej osobie.

Moduł występuje w:System TenvirkMK jest oprogramowaniem modułowym. Dostępnych jest kilkadziesiąt gotowych modułów umożliwiających rozwiązywanie różnych problemów z dziedziny zarządzania i organizacji firmy. W wersji STANDARD systemu zestaw modułów jest predefiniowany - stały. W wersji ENTERPRISE zestaw moduły może być dowolne konfigurowany w zależności od branży i oczekiwanej funkcjonalności.
TenvirkMK

organizacja kancelarii podatkowej

zobaczeOfertowanie.pl

ofertowanie CRM w chmurze


zobacz

eObiegiDokumentow.pl

obiegi dokumentów w chmurze


zobacz

eSerwisowanie.pl

prowadzenie serwisu w chmurze


zobacz

eProwadzenieBiura.pl

prowadzenie biura rachunkowego w chmurze

zobacz
Urządzenie TENVIRK - Logger CTI
TENVIRK–Logger CTI to urządzenie, którego głównym zadaniem jest automatyczna identyfikacja numeru telefonu klienta lub kontrahenta dzwoniącego do firmy. Rozpoznanie rozmówcy polega na porównaniu przechwyconego przez urządzenie TENVIRK–Logger CTI numeru telefonu z centralną bazą klientów i osób kontaktowych zawartą w programie TenvirkMK.

Cena netto urządzenia od: 99zł*

TENVIRK–Logger CTI działa niezależnie od centrali telefonicznej. Wystarczy wpiąć urządzenie pomiędzy linię telefoniczną a telefon stacjonarny oraz do portu USB w komputerze użytkownika. Podłączenie zajmuje kilkanaście sekund. Schemat podłączenia

Zobacz film pokazujący działanie modułu call center...

* Podana cena obowiązuje przy zakupie systemu TenvirkMK oraz TenvirkCM wraz z modułem call center lub w przypadku korzystania z serwisów w chmurze w rocznym systemie abonamentowym. Urządzenie dostępne do wykorzystania zapasów magazynowych TENVIRK.
Prezentacja i DEMO: Prosimy zarejestrować się. Po rejestracji skontaktujemy się w celu przeprowadzenia prezentacji systemu lub udostępnienia wersji DEMO.