MODUŁ KLIENTÓW I KONTRAHENTÓW WRAZ Z ROSZERZENIAMI DLA KANCELARII PODATKOWYCH LUB BIUR RACHUNKOWYCH


Ashley, Bootstrap website template


Moduł tworzy centralną bazę klientów i umów, osób kontaktowych oraz instytucji. Oprócz danych adresowych zawiera specyficzne dane dla kancelarii podatkowych. Możliwe jest definiowanie zakresu prac i wykonywanych deklaracji. Istnieje możliwość definiowania parametrów umów w tym: ryczałtów, opłat za pracowników lub dokumenty z podawaniem progów. Moduł umożliwia wskazanie, kogo w firmie klienta informować, aby uniknąć podawania informacji niewłaściwym osobom.services

Gromadź wszystkie dane o swoich klientach i kontrahentach w jednym miejscu

Zamiast szukać danych w notatnikach zbuduj wspólna bazę adresową dla całej firmy. W jednym miejscu na zakładkach dostępne są dane związane z klientem lub kontrahentem. Dowiedz się o osobach kontaktowych, filiach, korespondencji, umowach, sprzedaży, projektach, reklamacjach, dokumentach i innych powiązanych informacjach.

services

Klasyfikuj klientów i kontrahentów, aby szybciej wyszukiwać i analizować dane

Podziel swoich klientów według rodzajów firmy, regionu, opiekunów, zainteresowania, oferowanych produktów, etapów rozmów handlowych i innych dowolnie zdefiniowanych kryteriów. Będziesz mógł szybko kogoś znaleźć i tworzyć segmentację klientów. Prowadź wysyłki grupowe korespondencji do grup sklasyfikowanych klientów.

services

Rozszerzaj informacje o klientach i osobach kontaktowych za pomocą dodatkowych pól

Potrzebujesz jeszcze więcej informacji o kliencie? To nie problem - zbuduj dowolną listę dodatkowych pól opisujących klienta. Opisz parametry tekstowe, ilościowe, kwotowe. Powiąż klienta z innymi klientami, projektami i dokumentami.

services

Trzymaj porządek w bazie adresów

Nie dopuszczaj do powtórzeń adresów korzystając z funkcji wykrywania duplikatów. Scalaj powtórzone adresy w jeden. Zarządzaj uprawnieniami dostępu do adresów. Dziel adresy na skrzynki potencjalnych klientów, klientów, kontrahentów, instytucji, urzędów, banków itp. Stwórz specjalną skrzynkę "adresów tymczasowych" i trzymaj tam wszystkie niezweryfikowane dane.

services

Określaj warunki umowy, którą związany jest klient z Twoją kancelarią

Wyspecyfikuj warunki umowy z klientem. Podaj ryczałty, stawki, progi ilościowe dokumentów i pracowników. Ustaw limity dokumentów, po przekroczeniu których będziesz informowany potrzebie renegocjacji.

services

Określaj kto jest opiekunem klienta i jak informować klienta

Wskaż księgowych i kadrowych prowadzących. Klienta. Ustal komu u klienta przesyłać ważne informacje o podatkach i ZUS-ach tak, aby nie było wpadki z przekazaniem danych niewłaściwej osobie.

Moduł występuje w:
System TenvirkMK jest oprogramowaniem modułowym. Dostępnych jest kilkadziesiąt gotowych modułów umożliwiających rozwiązywanie różnych problemów z dziedziny zarządzania i organizacji firmy.Kliknij jeśli chcesz umówić się na prezentację i kupić program dla Twojej firmy