MODUŁ EWIDENCJI STANU PRAC KANCELARII PODATKOWEJ LUB BIURA RACHUNKOWEGO


Ashley, Bootstrap website template


Moduł ten daje specjalizowane narzędzia dla kancelarii podatkowych służące do ewidencji: protokołów dostarczenia dokumentów źródłowych do celów podatkowych, danych do listy płac, kwestionariuszy osobowych, czynności dodatkowych oraz protokołów wydań dokumentów. Dostępne są także narzędzia do analizy stanu prac kancelarii oraz stanu przygotowania i wysyłki deklaracji.services

Ewidencjuj dane o przyniesionych przez klienta dokumentach

Zarejestruj kiedy i jakie klient przyniósł dokumenty źródłowe do ustalenia podatków. Stwórz listę czynności związanych z przetwarzaniem dokumentów. Zarejestruj wszelkie braki i uwagi. Pobierz przez Internet dane do listy płac.

services

Nadzoruj prace nad wyliczeniem podatków i listy płac

Jednym spojrzeniem ogarnij stan prac dla klientów. Pomoże w tym procentowy wskaźnik stopnia zaawansowania prac w miesiącu. Łatwo odszukasz problemy dzięki automatycznej diagnozie nieprawidłowości w przetwarzaniu dokumentów klientów.

services

Nadzoruj przygotowanie i wysyłkę deklaracji

Zapanuj nad przygotowaniem deklaracji, podatkowych, bankowych statystycznych, celnych i innych. Nadzoruj wysyłkę deklaracja do odpowiednich instytucji.

services

Ewidencjonuj wszystkie dodatkowe czynności dla klientów

Uszczelnij rozliczenia z klientem i zaewidencjonuj wszystkie drobne prace wykonywane dla niego. Teraz wykonywanie powtórnych deklaracji, pisanie pism, przygotowanie dokumentów do banku, ksera i inne czynności mogą znaleźć się na fakturze klienta.

services

Rejestruj wyniki podatkowe i ilościowe

Wprowadzaj do systemu dane o podatkach i ZUSach oraz ilości dokumentów. Importuj te dane z Twojego systemu finansowo księgowego.

services

Wysyłaj automatycznie informacje do klientów

Powierz informowanie o podatkach i ZUSach systemowi. Klienci będą teraz na bieżąco informowanie o wynikach pracy kancelarii, ale także o problemach takich jak brak doniesionych dokumentów lub zadłużenie.

Moduł występuje w:System TenvirkMK jest oprogramowaniem modułowym. Dostępnych jest kilkadziesiąt gotowych modułów umożliwiających rozwiązywanie różnych problemów z dziedziny zarządzania i organizacji firmy. W wersji STANDARD systemu zestaw modułów jest predefiniowany - stały. W wersji ENTERPRISE zestaw moduły może być dowolne konfigurowany w zależności od branży i oczekiwanej funkcjonalności.
TenvirkMK

organizacja kancelarii podatkowej

zobaczeOfertowanie.pl

ofertowanie CRM w chmurze


zobacz

eObiegiDokumentow.pl

obiegi dokumentów w chmurze


zobacz

eSerwisowanie.pl

prowadzenie serwisu w chmurze


zobacz

eProwadzenieBiura.pl

prowadzenie biura rachunkowego w chmurze

zobacz
Urządzenie TENVIRK - Logger CTI
TENVIRK–Logger CTI to urządzenie, którego głównym zadaniem jest automatyczna identyfikacja numeru telefonu klienta lub kontrahenta dzwoniącego do firmy. Rozpoznanie rozmówcy polega na porównaniu przechwyconego przez urządzenie TENVIRK–Logger CTI numeru telefonu z centralną bazą klientów i osób kontaktowych zawartą w programie TenvirkMK.

Cena netto urządzenia od: 99zł*

TENVIRK–Logger CTI działa niezależnie od centrali telefonicznej. Wystarczy wpiąć urządzenie pomiędzy linię telefoniczną a telefon stacjonarny oraz do portu USB w komputerze użytkownika. Podłączenie zajmuje kilkanaście sekund. Schemat podłączenia

Zobacz film pokazujący działanie modułu call center...

* Podana cena obowiązuje przy zakupie systemu TenvirkMK oraz TenvirkCM wraz z modułem call center lub w przypadku korzystania z serwisów w chmurze w rocznym systemie abonamentowym. Urządzenie dostępne do wykorzystania zapasów magazynowych TENVIRK.
Prezentacja i DEMO: Prosimy zarejestrować się. Po rejestracji skontaktujemy się w celu przeprowadzenia prezentacji systemu lub udostępnienia wersji DEMO.