funkcje programu TenvirkCM


Lista niektórych ważniejszych funkcji programu TenvirkCM

 • Organizacja kursów i obsługa słuchaczy  
    
 • Dowolna konfiguracja kursów, poziomów, grup, możliwość wprowadzenia języków i innych przedmiotów  
    
 • Podział danych na dowolne okresy (semestry, lata szkolne) z możliwością szybkiego dostępu do archiwów  
    
 • Zapisywanie danych słuchaczy oraz rejestracja historii przydziałów do grup  
    
 • Statusy słuchacza: kursant, rezerwacja, oczekiwanie na miejsce, zmiana grupy, rezygnacja, zawieszenie  
    
 • Wystawianie KP/KW, rachunków i faktur VAT, faktur pro-forma oraz korekt za płatności słuchaczy  
    
 • 4 systemy wpłat: jednorazowy, ratalny, indywidualny, za godziny - trójpoziomowe cenniki dla grup  
    
 • Obsługa szkół uczących metodą Callana i innymi znanymi metodami, konwersacje (opcja)  
    
 • Obsługa grup zewnętrznych prowadzonych wg umowy z firmą (rozliczanie za godziny)  
    
 • Przygotowanie karty słuchacza z pełną informacją o statusie słuchacza w szkole, a także wzory umów  
    
 • Rejestracja preferencji czasowych słuchaczy i lektorów  
    
 • Elektroniczne dzienniki lekcyjne z ewidencją obecności i tematów zajęć, dzienniki ocen  
    
 • Możliwość przygotowania i nadrukowania danych na bloczki przelewowe z płatnościami słuchaczy  
    
 • Obsługa indywidualnych kont bankowych słuchaczy oraz import wyciągów bankowych z wpłatami słuchaczy(opcja)  
    
 • Ewidencja współpracy z firmą w tym umów, osób kontaktowych, skanowanie dokumentów  
    
 • Rozliczanie godzin zrealizowanych lub zaplanowanych według kalendarza grup prowadzonych w firmach  
    
 • Przygotowanie raportów z rozliczeniem godzin i grup dla firm  
    
 • Plan zajęć grup z możliwością ustalania nauczycieli, dni, sal, godzin, ilości zajęć  
    
 • Prowadzenie kalendarza grupy z zaznaczaniem zajęć odwołanych, dodatkowych, zastępstw  
    
 • Graficzne narzędzie do układania planów zajęć na okres w postaci płacht zajęć z możliwością drag & drop  
    
 • Operacyjny dzienny i tygodniowy plan pracy szkoły z wykrywaniem konfliktów sal i nauczycieli  
    
 • Rozliczenia finansowe  
    
 • Przygotowanie dziennych raportów kasowych, bankowych zamykających operacje finansowe w danym dniu  
    
 • Zestawienie miesięczne sprzedaży z możliwością eksportu do pliku tekstowego  
    
 • Ewidencja kosztów z podziałem na rodzaje, uproszczona ewidencja kosztów, analizy kosztów  
    
 • Prowadzenie dodatkowych rozliczeń kasy i dokumentów KP/KW, podział na kasjerów  
    
 • Szybki bilans sytuacji finansowej szkoły  
    
 • Narzędzie do analizy opłacalności grup, sal i lektorów (opcja)  
    
 • Biblioteka, księgarnia, magazyny pomocy naukowych  
    
 • Prowadzenie biblioteki szkolnej - wypożyczanie książek, kaset dla słuchaczy i nauczycieli  
    
 • Ewidencja bezpłatnie rozdawanych podręczników i ćwiczeń (wliczanych w cenę kursu)  
    
 • Prowadzenie uproszczonej księgarni z możliwością ewidencji sprzedaży  
    
 • Pełna gospodarka magazynowa z dokumentami PZ, WZ, RW, MM itp.  
    
 • Rozliczenia z lektorami  
    
 • Konta godzin dla nauczycieli do rejestracji zrealizowanych godzin w grupach lub w innych pracach  
    
 • Określanie stawek za godzinę, przeliczanie stawek wg różnej długości godziny lekcyjnej  
    
 • Przygotowanie wypłat dla nauczycieli umowa-zlecenie, umowa o dzieło, własna firma  
    
 • Kalendarze pracy nauczycieli, wyszukiwanie lektorów według dostępności czasowej i kwalifikacji  
    
 • Możliwość przesyłania danych do programu "Płatnik" ZUS  
    
 • Inne funkcje  
    
 • Ponad 80 wielopoziomowych raportów z dostosowaniem wyglądu i zakresu informacji  
    
 • Wielowymiarowe analizy danych w postaci wykresów i tabel z możliwością samodzielnego dostosowywania  
    
 • Eksport danych w formacie EXCEL, TXT, XML, PDF, korespondencja seryjna do WORD  
    
 • Wysyłka spersonalizowanych maili do słuchaczy i nauczycieli, projektowanie własnych raportów (opcja)  
    
 • Baza danych Microsoft SQL Server w wersji MSDE lub Express - automatyczne kopie bezpieczeństwa  
    
 • Moduł komunikacji z poleceniami służbowymi, nadzorowaniem załatwiania spraw i terminarzem  
    
 • Zarządzanie dokumentami, skanowanie pism, materiałów szkoleniowych dla słuchacza, firmy, nauczyciela (opcja)  
    
 • Łączenie oddziałów szkoły przez Internet (online lub offilne), szyfrowanie transmisji i certyfikaty X.509 (opcja)  
    
 • SEKRETARIAT INTERNETOWY - sprzężenie programu z Internetem z dostępem dla słuchaczy, firm, nauczycieli (opcja)  
    
 • Dokumentacja: podręcznik używania programu, pomoc kontekstowa po naciśnięciu F1  
    
 • Automatyczna aktualizacja programu przez Internet (12 miesięcy bezpłatnie)