Sekretariat internetowy

Sekretariat internetowy umożliwia dostęp do danych o swoich Kurasach dla słuchaczy, wykładowców i firm prowadzących kursy i szkolenia. SEKRETARIAT INTERNETOWY stanowi także platformę e-learningową pozwalającą między innymi na prowadzenie bazy multimadiów, testów i nauki słówek...

Kto może używać Sekretariatu internetowego?

Z Sekreatariatu może korzystać wiele osób: kandydaci na słuchaczy, słuchacze, kandydaci na pracowników, nauczyciele/lektorzy, koordynatorzy kursów z firm. Pracownicy szkoły obsługując standardowy program TenvirkCM napełniaja automatycznie danymi Sekretariat internetowy. Poniższy schemat pokazuje, kto używa systemu:

services

services

Na czym można używać Sekretariatu internetowego?

Sekretariat jest responsywną stroną WWW automatycznie dopasowująca się do rozmiaru urządzania. W związku z tym można go używać na zwykłych przeglądarkach internetowych, na tabletach oraz na smartfonach.

services

Dla nowych suchaczy

Możliwość rozwiązania testu kwalifikacyjnego i zapisu słuchaczy do szkoły. Dane słuchacza są natychmiast udostępniane w programie TenvirkCM wraz z wynikami testu kwalifikacyjnego. TenvirkCM umożliwia także samo ułożenie testów kwalifikacyjnych. Testy mogą dotyczyć różnych dziedzin nie tylko języków. Dzięki temu rozwiązaniu nowi klienci mogą w sposób bezstresowy, komfortowo i w dogodnym czasie rozwiązać test kwalifikacyjny a później zarezerwować miejsce w szkole. Dodatkowo na Internecie dostępna jest zawsze aktualna informacja o kursach prowadzonych w szkole. Bezpośrednio w TenvirkCM można układać testy kwalifikacyjne oraz sprawdzać wyniki testów dla poszczególnych słuchaczy.

services

Dla zapisanych słuchaczy

Szkoła oprócz odpowiedniego poziomu nauki powinna zapewnić również komfortowe warunki organizacyjne. Każdy słuchacz szkoły ma dostęp do szkoły i swoich danych poprzez Internet. W Internecie dostępne są wiadomości dla kursanta od szkoły, nauczyciela/lektora i innych słuchaczy. Na bieżąco publikowany jest plan zajęć (dla każdego słuchacza indywidualnie) pokazujący każde zajęcia w miesiącu, informując o wszelkich zmianach i zastępstwach. Słuchacz może sprawdzić swoje płatności, frekwencję oraz wypożyczenie książek z biblioteki przyszkolnej.

Internet może także uatrakcyjnić naukę dzięki kilku narzędziom takim jak:

  • testy językowe i inne przygotowywane na bieżąco przez nauczycieli/lektorów dla słuchaczy,
  • publikowanie przez prowadzących materiałów na zajęcia dla swoich słuchaczy do ściągnięcia z Internetu,
  • specjalny moduł treningu słówek,
  • dane z monitoringu postępów w nauce i obecności na zajęciach (przydatna informacja również dla rodziców kontrolujących postępy nauki swoich dzieci).
Dane potrzebne do obsługi słuchaczy w Internecie są na bieżąco i automatycznie pobierane z TenvirkCM, dlatego nie ma potrzeby wykonywania żadnych dodatkowych prac związanych z utrzymaniem stron internetowych szkoły. Dzięki temu, że każdy słuchacz ma swoje indywidualne miejsce w Internecie może poczuć, że szkoła traktuje go w sposób specjalny i indywidualny.

Wypełnianie przez słuchacza ankiet internetowych przygotowanych przez szkołę...

services

Dla nauczycieli/lektorów

Również nauczyciele/lektorzy mogą korzystać z udogodnień internetowych. Każdy prowadzący ma dostęp do listy grup, które prowadzi wraz z danymi o zrealizowanych godzinach. Pracownik dostaje informacje osobach, które uczestniczą w jego kursach. Dla prowadzących również dostępny jest plan zajęć zbiorczy a także z podziałem na grupy. Prowadzący ma możliwość układania i publikowania testów językowych a także publikowania materiałów pomocniczych na zajęcia dla swoich słuchaczy. Istnieje możliwość komunikacji - chatu z innymi nauczycielami, pracownikami szkoły i swoimi słuchaczami.

services

Korzyści

Sekretariat Internetowy daje możliwość stałej komunikacji ze słuchaczami, wykładowcami oraz pomiędzy sekretariatami w poszczególnych oddziałach szkoły. Warunkiem skorzystania z rozszerzeń internetowych TenvirkCM jest wdrożenie samego programu TenvirkCM. Szczególną troskę przykładamy do ochrony danych osobowych. Dlatego dostęp do danych szkoły jest zindywidualizowany i chroniony hasłem. Dodatkowo pokazywane dane nie zawierają nazwisk ani innych identyfikacyjnych danych. Sekretariat internetowy wymaga, aby instalacja programu znajdowała się w chmurze lub na serwerze szkoły. W takim przypadku centrala szkoły musi posiadać stałe łącze internetowe ze stałym numerem IP. Może to być na przykład łącze klasy DSL. Sekretariat internetowy może być instalowny na komputerach z Windows 2008/2012 Server lub w chmurze.

services

Krótka informacja o pracy przez Internet:

TenvirkCM to nie tylko program, który pracuje w szkole pomagając w obsłudze słuchaczy i nauczycieli/lektorów to również możliwość wprowadzenia szkoły do Internetu tworząc Sekretariat internetowy szkoły. Program rozwija stronę internetową szkoły ze statycznej informacji do dynamicznego centrum obsługi słuchacza i nauczyciela/lektora. Dane potrzebne do tego są pobierane automatycznie wprost z bazy danych TenvirkCM dlatego są zawsze aktualne. Inną możliwością internetowa systemu TenvirkCM jest dostęp zdalny. Do programu TenvirkCM korzystając z odpowiedniego rozszerzenia można dostać się z INTERNETU używając stałego łącza typu NEOSTRADA lub telefonu komórkowego (jeśli podróżujemy). W ten sposób uprawniona osoba na przykład dyrektor szkoły ma możliwość kontroli pracy szkoły również z domu i na urlopie. Sekretariat internetowy może być w dużym zakresie dostosowywany. Możliwe jest sterowanie różnymi opcjami działania i dostępem do poszczególnych narzędzi informacji. Sekretariat może być prezentowany w różnych kolorystykach. Szkoła może umieścić własne loga firmowe na stronach sekretariatu oraz spersonalizować reklamy i ogłoszenia. Możliwa jest wymiana całej szaty graficznej przez zastosowanie własnych arkuszy CSS i zdjęć i grafik.Prezentacja i DEMO: Prosimy zarejestrować się. Po rejestracji skontaktujemy się w celu przeprowadzenia prezentacji systemu lub udostępnienia wersji DEMO.