Program dla firm szkoleniowych

Jeśli Twoja firma prowadzi szkolenia z dowolnej dziedziny z pewnością będzie potrzebować oprogramowania do organizacji i rozliczenia kursów. Program komputerowy TenvirkCM zapewnia wszystkie narzędzia do ewidencji słuchaczy, rozliczeń z wykładowcami i firmami oraz planowania zajęć.

Jak program TenvirkCM wspomaga pracę firm szkoleniowych?

System TenvirkCM oprócz standardowej funkcjonalności związanej z prowadzeniem szkoły (o której można przeczytać tutaj) został wyposażony również w specjalistyczne narządzia dla firm prowadzących kursy i szkolenia. Pozwalają one na zbudowanie programów nauczania, przygotowanie dzienników, zaświadczeń i innych wydruków z programu oraz definiują nowe metody rozliczeń finansowych. Program przystosowany jest do obsługi dużej ilości kursantów i może być stosowany w placówkach posiadających wiele oddziałów.TenvirkCM

Kursy i ich programy

Dla każdego z kursów możliwe jest określenie jego szczegółów np. opisu, celu i formy kursu. Szkolenie może posiadać zdefiniowany program kursu. W programie możliwe jest określenie: rodzaju programu (teoria/praktyka), programu ramowego, programu szczegółowego oraz wymiaru godzin planowanych.

Na podstawie przygotowanego programu kursu możliwe jest automatyczne przygotowanie planu zajęć (z możliwością ręcznej modyfikacji), wydrukowanie dzienników zajęć i obecności, protokołów z przeprowadzonych egzaminów, wykazu osób z ukończonym szkoleniem praktycznym/teoretycznym czy zapoznanych z określonymi regulaminami.

TenvirkCM

Rozliczanie firm

System umożliwia rozliczenia finansowe z firmami, dla których prowadzone są szkolenia. Możliwe jest wystawienie faktury lub rachunku na podstawie systemu: ratalnego, jednorazowego, ceny ustalonej za jednego kursanta oraz za planowane godziny (z góry / z dołu).

W przypadku rozliczeń za kursanów, uczestnicy z wybranej firmy agregowani są względem kursów i ceny. Możliwe jest zaznaczanie wpłat pojedynczo, grupami i kursami w celu określenia, które wpłaty mają znaleźć się na dokumencie finansowym. Program pozwala na rozliczanie kursantów z wielu oddziałów.

TenvirkCM

Dla zapisanych słuchaczy

Możliwe jest zaprojektowanie dyplomów, umów, świadectw, certyfikatów oraz zaświadczeń zgodnych z wytycznymi przepisów o szkolnictwie i przepisów o szkoleniach w ramach kursów zawodowych różnych branż czy szkoleń z dofinansowaniem unijnym. Przygotowane wzory są autmatycznie uzupełniane danymi o kursie oraz uczestniku. Program pozwala na automatyczne numerowanie wydawanych uczestnikom zaświadczeń - osobno dla każdego z oddziałów.Prezentacja i DEMO: Prosimy zarejestrować się. Po rejestracji skontaktujemy się w celu przeprowadzenia prezentacji systemu lub udostępnienia wersji DEMO.