funkcje TenvirkMK serwis


W tabelce poniżej znajdziesz informacje o funkcjach dostępnych w TenvirkMK serwis wraz z ich przykładowym wykorzystywane w zależności od rodzaju prowadzonej działalności serwisowej. Oczywiście zakres wykorzystania poszczególnych funkcji może być indywidualnie dla firmy dobierany.

Przykłady firm Rodzaj działalności serwisowej
Serwis sprzętu Serwis usług Serwis usług i sprzętu Serwis pojazdów Zarządzanie flotą Helpdesk
call center
serwis AGD/RTV, serwis maszyn, urządzeń, serwisy komórek, punkty serwisowe firmy prawne, firmy medyczne firmy informatyczne, dostawcy Internetu i firmy telekomunikacyjne, dostawcy automatyki przemysłowej, producenci urządzeń lub konstrukcji podlegających serwisowaniu serwis samochodów, serwis wózków widłowych firmy zarządzające flotami samochodów instytucje finansowe, zarządzenie biurowcami, instytuty badawcze
Opis funkcji: Wykorzystywane typowo funkcje
Towary w serwisowaniu Tak Tak Tak Tak
Usługi w serwisowaniu Tak Tak Tak Tak
Towary będące częściami zamiennymi Tak Tak Tak
Usługi serwisowe np. dojazd Tak Tak Tak Tak Tak
Usługi wykonywane w ramach umowy Tak Tak Tak Tak Tak
Ewidencja stanu posiadania klientów w celu przechowywania jego dokumentacji, historii serwisowania oraz nadzorowania terminów serwisowych Tak Tak Tak Tak
Ewidencja terminów serwisowych dla stanu posiadania Tak Tak Tak Tak
Ścieżki serwisowe Tak Tak Tak Tak Tak Tak
Ewidencja umów serwisowych Tak Tak Tak
Zgłoszenia serwisowe przez Panel Internetowy, formularz WWW i telefonicznie Tak Tak Tak Tak Tak Tak
Zlecenia serwisowe Przyjmowanie sprzętu do naprawy, realizacja naprawy, wydawanie sprzętu z naprawy.

Zlecanie naprawy do serwisu zewnętrznego.
Wykonywanie usług dla klientów Zlecanie pracownikom wykonywania czynności u klientów. Ewidencja przebiegu czynności. Potwierdzanie dokonania czynności. Rozliczenie kosztów dojazdu. Przyjmowanie pojazdu do naprawy, realizacja naprawy, wydanie pojazdu z naprawy. Przyjmowanie kosztorysów na naprawy z serwisów zewnętrznych, akceptacja i przekazywanie do serwisów zewnętrznych. Rozwiązywanie spraw technicznych nie dających się załatwić jedynie udzieleniem odpowiedzi.
Rejestracja czasu pracy nad zleceniem serwisowym Rejestracja czasu pracy rzeczywistego i rozliczanego na klienta. Rejestracja czasu pracy rzeczywistego i rozliczanego na klienta, szacowanie wartości robocizny na podstawie stawki i ilości roboczogodzin.
Ocena wykonania zleceń serwisowych przez klientów Tak Tak Tak
Planowanie wizyt serwisowych Tak Tak Tak Tak
Ręczne pojedyncze fakturowanie zleceń serwisowych Tak Tak Tak Tak
Narzędzie do przeglądu stanu prac dla stałych klientów Tak Tak Tak Tak
Automatyczne miesięczne fakturowanie klientów Tak Tak Tak Tak Tak
Ewidencja faktur kosztowych Porównywanie faktur kosztowych z zaakceptowanymi kosztorysami z serwisów zewnętrznych.
Call center – informacje o kliencie przed rozmową telefoniczną Tak Tak Tak Tak Tak Tak
Panel Internetowy – przyjmowanie zgłoszeń serwisowych Tak Tak Tak Tak Tak
Panel Internetowy – zlecenia serwisowe dla serwisantów w terenie Tak Tak Tak Tak Tak Tak