funkcje TenvirkMK
komunikacja
i obiegi dokumentów


Ewidencje i rozpoczęcie pracy:

 • Asystent Biznesowy dostępny po uruchomieniu programu dający szybki dostęp do najważniejszych funkcji oraz zadań i podający liczbę dokumentów w obiegu,
 • rejestracja pracowników - użytkowników mających dostęp do programu,
 • rejestracja danych klientów i osób kontaktowych,
 • rejestracja innych adresów tymczasowych,
 • import z plików XLS (Excel), TXT, XML - danych adresowych (klientów, osób kontaktowych).
Rejestracja zdarzeń i dokumentów:

 • obsługa poczty e-mail kont imiennych oraz wspólnych,
 • skanowanie listów i dokumentów,
 • dodawanie wybranych zdarzeń, na przykład listów poleconych, do dziennika korespondencji,
 • rejestracja dowolnych innych zdarzeń zawierających załączniki z dokumentami,
 • klasyfikacja zdarzeń według klienta (adresu), osoby kontaktowej, projektu - sprawy, innej dowolnie zdefiniowanej drzewiastej klasyfikacji,
 • uniwersalny obieg zdarzeń polegający na możliwości ich załatwiania lub przekazywania,
 • nadzorowanie dotrzymywania terminów,
 • określanie stopnia poufności zdarzeń,
 • możliwość zastępowania innych pracowników (z określeniem uprawnień) dający dostęp do wglądu w korespondencję służbową z klientem.
Tworzenie specjalizowanych obiegów dokumentów:

 • definiowanie formularzy użytkownika opisujących zdarzenia w systemie,
 • tworzenie na formularzu użytkownika pól: tekstowych, opisowych, liczbowych, kwotowych, z datą, tak/nie, z plikami, etykietami, decyzjami lub dialogami,
 • definiowanie za pomocą grup sposobu obiegu zdarzenia poprzez udzielanie dostępu do edycji pola,
 • definiowanie etapów obiegu zdarzenia z powiadomieniem email o zmianie etapu,
 • tworzenie decyzji rozgałęziających obieg zdarzenia,
 • wizualizacja obiegu zdarzenia w postaci wykresu,
 • uruchamianie wybranych obiegów z Asystenta Biznesowego,
 • uruchamiania wybranych obiegów poprzez formularz na stronie WWW w Panelu Internetowym,
 • udostępnianie wybranych obiegów np. ankiet osobom anonimowym w Internecie,
 • nadzorowanie czasu przejścia obiegu dokumentów i powiadamianie o niewypełnionych polach,
 • śledzenie zdarzeń w obiegu,
 • możliwość integracji zdarzeń i dokumentów w obiegu z zewnętrznymi systemami.
Prowadzenie terminarzy:

 • prowadzenie terminarzy jednocześnie dla wielu pracowników,
 • terminy związane z pracownikiem, klientem (adresem), osobą kontaktową, sprawą, zasobem, lokalizacją,
 • mechanizmy akceptacji terminów,
 • mechanizm powiadamiania o terminach,
 • synchronizacja terminarza z Google Calendar.
Wyszukiwanie informacji, drukowanie raportów i wyliczanie analiz:

 • tworzenie historii korespondencji - zdarzeń pod klientem lub projektem - sprawą, prowadzonej przez różne osoby i odpowiednio klasyfikowanej z możliwością wyszukiwania poprzez wiele kryteriów,
 • dostęp za pomocą zakładek do danych klienta: o osobach kontaktowych, zdarzeniach - korespondencji, dokumentach w obiegach,
 • rejestracja historii działań i zmian danych,
 • zestaw gotowych raportów z wydrukami zestawień: klientów, zdarzeń i inne,
 • możliwość dostosowywania raportów,
 • analizy w postaci wykresów i tabel z liczbami umożliwiające analizę między innymi: ilości zdarzeń, wybranych parametrów w obiegach dokumentów i innych.
Integracja, dokumentacja, pomoc techniczna i inne:

 • dostęp do danych serwisu poprzez Web Service - opcja przeznaczona dla programistów i informatyków,
 • import z plików: TXT, XLS, XML,
 • eksport do plików TXT, CSV, PDF, korespondencja seryjna do Office,
 • podręcznik użytkownik i help wbudowane w program kliencki,
 • możliwość korzystania z pomocy technicznej i porad konsultantów,
 • brak konieczności administracji, archiwizacji lub innych działań informatycznych związanych z używaniem serwisu,
 • dostęp do systemu zabezpieczony jest hasłem, a transmisja danych odbywa się szyfrowanym protokołem SSL.