funkcje TenvirkMK CRM
kontakty handlowe z klientem


Ewidencje i rozpoczęcie pracy:

 • Asystent Biznesowy dostępny po uruchomieniu programu dający szybki dostęp do najważniejszych funkcji,
 • rejestracja pracowników - użytkowników mających dostęp do systemu,
 • rejestracja danych klientów i osób kontaktowych,
 • rejestracja innych adresów tymczasowych,
 • wprowadzanie listy towarów oraz usług podlegających ofertowaniu i sprzedaży,
 • możliwość grupowania produktów i usług w ofertowaniu oraz wprowadzanie ich klasyfikacji,
 • tworzenie specyfikacji towarów i usług do umieszczania w ofertach,
 • specyfikacja tworzona jest za pomocą graficznego edytora i może zawierać teksty, rysunki, zdjęcia, tabelki, pola dynamiczne z bazy danych,
 • zakładanie cenników towarów i usług,
 • import z plików XLS (Excel), TXT, XML - danych adresowych (klientów, osób kontaktowych), towarów, usług oraz cenników.
Tworzenie ofert:

 • tworzenie szablonów ofert lub korzystanie z gotowych wzorców wyglądu,
 • szeroki wybór profesjonalnie opracowanych wzorców graficznego wyglądu oferty - ogólnych oraz branżowych,
 • oferty mogą zawierać stronę tytułową, dane podstawowe o ofercie (np. termin ważności), podział na rozdziały ze spisem treści i numeracją stron, specyfikacje i zestawienia dla towarów oraz usług, podsumowanie oraz inne dowolne teksty,
 • wygląd i treść oferty projektowana jest za pomocą graficznego edytora,
 • szablony ofert wykorzystywane są do przygotowania indywidualnej oferty zawierającej wybrane pozycje z towarów lub usług z możliwością wyszukiwania,
 • oferta może mieć postać wydruku zbliżonego do faktury VAT (nagłówek i pozycje) lub postać dokumentu z profesjonalnym wyglądem graficznym w formacie PDF,
Tworzenie pozostałych dokumentów w procesie sprzedaży:

 • przygotowanie na podstawie oferty lub niezależnie, wzoru zamówienie od klienta potwierdzającego zamówione przez niego listę towarów i usług,
 • rejestracja zamówień wystawionych w realizacji, zrealizowanych lub anulowanych,
 • przygotowanie na podstawie oferty lub zamówienia nowego dokumentu faktury PROFORMA,
 • przygotowanie na podstawie oferty, zamówienia lub faktury PROFORMA nowego dokumentu faktury VAT,
 • przygotowanie faktur korygujących,
 • przygotowanie faktur zaliczkowych,
 • wzory wydruków dla dokumentów finansowych: oferty, zamówienia, faktury PROFORMA, faktury VAT z możliwością ich dostosowania lub stworzenia własnych za pomocą graficznego projektanta raportów,
 • zapisywanie wystawianych dokumentów finansowych do PDF z możliwością ich wysłania do klienta,
 • możliwość udostępniania klientom konta w Panelu Internetowym i publikowanie informacji o wystawionych fakturach VAT z możliwością pobrania PDF,
 • możliwość oznaczania faktur VAT jako rozliczonych (zapłaconych),
 • przygotowanie listy dłużników i wezwań do zapłaty z nie rozliczonych w terminie faktur VAT.
Rejestracja kontaktów handlowych z klientami:

 • historii klienta związana z wysyłką oferty, zamówienia lub faktury do klienta,
 • obsługa poczty e-mail kont imiennych oraz wspólnych,
 • komunikacja pomiędzy pracownikami poprzez polecenia służbowe, notatki i zadania,
 • planowanie zdarzeń typu wizyty handlowe, telefon i inne, prowadzenie terminarza dla wielu pracowników i klientów,
 • synchronizacja terminarza z Google Calendar,
 • nadzorowanie terminów zaplanowanych zdarzeń i mechanizm załatwiania zdarzeń.
Wyszukiwanie informacji, drukowanie raportów i wyliczanie analiz:

 • tworzenie historii korespondencji - zdarzeń pod klientem prowadzonej przez różne osoby i odpowiednio klasyfikowanej z możliwością wyszukiwania poprzez wiele kryteriów,
 • dostęp za pomocą zakładek do danych klienta: osoby kontaktowe, oferty, dokumenty finansowe, zdarzenia - korespondencja,
 • rejestracja historii działań i zmian danych,
 • zestaw gotowych raportów z wydrukami zestawień: klientów, ofert, zdarzeń, dokumentów finansowych i inne,
 • możliwość dostosowywania raportów,
 • analizy w postaci wykresów i tabel umożliwiające analizę między innymi: ilości klientów, ofertowania, sprzedaży, działań handlowych i innych.
Integracja, dokumentacja, pomoc techniczna i inne:

 • dostęp do danych serwisu poprzez Web Service z możliwością wykorzystania gotowego komponentu ActiveX (opcja w przygotowaniu dostępna wkrótce) - opcja przeznaczona dla programistów i informatyków,
 • import z plików: TXT, XLS, XML,
 • eksport do plików TXT, CSV, PDF, korespondencja seryjna do Office,
 • podręcznik użytkownik i help wbudowane w program kliencki,
 • możliwość korzystania z pomocy technicznej i porad konsultantów,
 • brak konieczności administracji, archiwizacji lub innych działań informatycznych związanych z używaniem serwisu,
 • dostęp do systemu zabezpieczony jest hasłem, a transmisja danych odbywa się szyfrowanym protokołem SSL.