Informacje dla Partnerów i Deweloperów


Informacje dla Partnerów

TENVIRK dla zainteresowanych firm informatycznych stworzył możliwość zostania partnerem.

Partner TENVIRK może promować eProwadzenieBiura.pl wśród swoich klientów. Partner może także hurtowo kupować w TENVIRK punkty potrzebne do pracy z eProwadzenieBiura.pl w celu ich dalszej odsprzedaży swoim klientom. Dzięki możliwościom migracji eProwadzenieBiura.pl do systemu TenvirkMK organizacja kancelarii podatkowej, partnerzy mogą oferować możliwości rozwoju dla swoich większych i bardziej wymagających klientów. Partner może zaoferować pomoc przy przeniesieniu eProwadzenieBiura.pl z chmury publicznej do prywatnej umieszczonej na serwerze klienta.

Co może partner?

 • Partner zostaje wyposażony w narzędzia do integracji eProwadzenieBiura.pl z najpopularniejszymi finansowo-księgowymi na rynku. Dzięki temu może integrować serwis z dotychczas sprzedawanym oprogramowaniem lub proponować klientom indywidualnie dostosowane rozwiązania na bazie eProwadzenieBiura.pl.
 • Dodatkowo eProwadzenieBiura.pl udostępnia partnerom specjalny WebService – usługę sieciową pozwalającą online wymieniać dane na temat: klientów, teczek podatkowych/ZUS, usług, cen, faktur, zdarzeń oraz dokumentów (więcej informacji w dziale dla deweloperów). Dzięki temu Partner może rozbudowywać swoje systemy o usługi online dostępne poprzez eProwadzenieBiura.pl takie jak: e-faktury, pracę online, panel internetowy, importery danych pracujące zdalnie, podsystem komunikacji oraz obiegu dokumentów i inne.
 • Partner może zakupić od TENVIRK kompletny serwer z zainstalowaną chmurą i serwisem eProwadzenieBiura.pl w celu udostępnienia go swoim klientom. W takim przypadku partner staje się samodzielnym dostawcą rozwiązań w chmurze. Partner administruje swoim serwerem za pomocą łatwego panelu administracyjnego.
 • TENVIRK prowadzi szkolenia i pokazy dla partnerów. Dzięki temu partnerzy mogą sami szkolić i pomagać swoim klientom zarabiając na usługach wdrożeniowych.
Dlaczego warto zostać partnerem?
 • Można łatwo bez dużych kosztów rozszerzyć gamę oferowanych usług dla swoich klientów.
 • Dajemy dostęp do najnowszej technologii chmury (cloud computing) co pozwala osiągnąć przewagę rynkową i wykorzystać modę na przetwarzanie w chmurze.
 • Partnerzy mogą uzupełniać i podnosić jakość swoich dotychczasowych rozwiązań informatycznych o nowe możliwości pracy online w oparciu o technologię WebServices.
 • eProwadzenieBiura.pl jest serwisem bardzo popularnym wśród biur rachunkowych. Wiele możliwości współpracy jakie daje TENVIRK pozwala wykorzystać partnerom najnowsze trendy migracji rozwiązań informatycznych do chmury obliczeniowej.
Jeżeli jako partner masz pomysł na kolejne serwisy w chmurze podobne do eProwadzenieBiura.pl to skontaktuj się z nami. Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym i możemy przygotować dla Ciebie indywidualne rozwiązanie w chmurze z wykorzystaniem naszej technologii VXTEN.

Przygotowujemy także sami w TENVIRK kolejne serwisy związane z ofertowaniem i zagadnieniami CRM, obiegiem dokumentów, serwisowaniem i inne. Gama rozwiązań dzięki wykorzystaniu modułów systemu TenvirkMK jest bardzo szeroka.

Przeczytaj więcej... jak rozpocząć współpracę partnerską z TENVIRK

Informacje dla Deweloperów

Deweloperzy mogą wykorzystywać dodatkowe narzędzia do integracji eProwadzenieBiura.pl z rozwiązaniami informatycznymi w swoich firmach. Aby mieć dostęp do narzędzi deweloperskich firma, w której pracuje deweloper, musi zostać partnerem TENVIRK (więcej o tym zobacz w dziale dla partnerów). W szczególnych przypadkach informatycy - deweloperzy z firm nie będących partnerami TENVIRK ale aktywnie wykorzystującymi serwis eProwadzenieBiura mogą się zwrócić do nas o udostępnienie narzędzi deweloperskich – w takich sytuacjach prosimy o kontakt z nami.

Jakie narzędzia dostępne są dla deweloperów?

 • Serwis eProwadzenieBiura.pl udostępnia specjalny WebService – usługę sieciową (ASMX). Za pomocą prostych komend XML można przekazywać i pobierać dane. Dane dostępne są w postaci XML. Serwis umożliwia wymianę danych przez ich pobieranie, dodawanie lub aktualizowanie. Możliwa jest wymiana danych z zewnętrznym system informatycznym o klientach, teczkach podatkowych/ZUS, usługach, cenach, fakturach, zadłużeniu, zdarzeniach (spotkaniach, emailach itp.). WebService umożliwia integrowanie eProwadzenieBiura.pl ze systemami finansowo-księgowym lub KPiR i dowolnym innym oprogramowaniem.
 • Dla WebService dostępny jest komponent ActiveX ułatwiający implementację integracji w dowolnym języku programowania takim jak C#, VB.NET, Delphi i innych. ActiveX może być też wykorzystywany w arkuszu kalkulacyjnym i programach zawierających język skryptowy. ActiveX obsługuje także download i upload plików do eProwadzenieBiura.pl. Pliki to np. PDF z ofertą czy fakturą lub pliki EML ze zdarzeniami.
 • Dostępny jest także pakiet narzędzi integracyjnych do popularnych programów sprzedażowych. Pakiet umożliwia na przykład synchronizację klientów, usług, przesyłanie danych o dokumentach finansowych takich jak faktura, uzgadniania stanów rozrachunków.
Wszystkie narzędzia wyposażone są w dokumentację oraz przykłady i gotowe są do działania. ActiveX i WebService łączą się z serwisem eProwadzenieBiura.pl za pomocą protokołu HTTPS. Zapewniają również bezpieczne mechanizmy uwierzytelniania. Umożliwiają w ten sposób rozbudowę systemów stacjonarnych o możliwości internetowe.

Więcej informacji dla deweloperów można uzyskać kontaktując się z nami bezpośrednio…