Informacje dla Partnerów i Deweloperów


Informacje dla Partnerów

TENVIRK dla zainteresowanych firm informatycznych stworzył możliwość zostania partnerem.

Partner TENVIRK może promować eOfertowanie.pl wśród swoich klientów. Partner może także hurtowo kupować w TENVIRK punkty potrzebne do pracy z eOfertowanie.pl w celu ich dalszej odsprzedaży swoim klientom. Dzięki możliwościom migracji eOfertowanie.pl do systemu TenvirkMK w wersjach STANDARD i ENTERPRISE, partnerzy mogą oferować możliwości rozwoju dla swoich większych i bardziej wymagających klientów. Dla niektórych klientów partner może zaoferować pomoc przy przeniesieniu eOfertowanie.pl z chmury publicznej do prywatnej umieszczonej na serwerze klienta.

Co może partner?

 • Partner zostaje wyposażony w narzędzia do integracji eOfertowanie.pl z najpopularniejszymi systemami sprzedażowymi i finansowo-księgowymi na rynku. Dzięki temu może integrować serwis z dotychczas sprzedawanym oprogramowaniem lub proponować klientom indywidualnie dostosowane rozwiązania na bazie eOfertowanie.pl.
 • Dodatkowo eOfertowanie.pl udostępnia partnerom specjalny WebService – usługę sieciową pozwalającą online wymieniać dane na temat: klientów, towarów, usług, cen, zdarzeń oraz dokumentów (więcej informacji w dziale dla deweloperów). Dzięki temu Partner może rozbudowywać swoje systemy o usługi online dostępne poprzez eOfertowanie.pl takie jak: e-faktury, pracę online, panel internetowy, importery danych pracujące zdalnie, podsystem komunikacji oraz obiegu dokumentów i inne.
 • Partner może zakupić od TENVIRK kompletny serwer z zainstalowaną chmurą i eOfertowanie.pl w celu udostępnienia go swoim klientom. W takim przypadku partner staje się samodzielnym dostawcą rozwiązań w chmurze. Partner administruje swoim serwerem za pomocą łatwego panelu administracyjnego.
 • TENVIRK prowadzi szkolenia i pokazy dla partnerów. Dzięki temu partnerzy mogą sami szkolić i pomagać swoim klientom zarabiając na usługach wdrożeniowych.
Dlaczego warto zostać partnerem?
 • Można łatwo bez dużych kosztów rozszerzyć gamę oferowanych usług dla swoich klientów.
 • Dajemy dostęp do najnowszej technologii chmury (cloud computing) co pozwala osiągnąć przewagę rynkową i wykorzystać modę na przetwarzanie w chmurze.
 • Partnerzy mogą uzupełniać i podnosić jakość swoich dotychczasowych rozwiązań informatycznych o nowe możliwości pracy online w oparciu o technologię WebServices.
 • eOfertowanie.pl jest serwisem bardzo popularnym wśród wielu przedsiębiorców. Wiele możliwości współpracy jakie daje TENVIRK pozwala wykorzystać partnerom najnowsze trendy migracji rozwiązań informatycznych do chmury obliczeniowej.
Jeżeli jako partner masz pomysł na kolejne serwisy w chmurze podobne do eOfertowanie.pl to skontaktuj się z nami. Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym i możemy przygotować dla Ciebie indywidualne rozwiązanie w chmurze z wykorzystaniem naszej technologii VXTEN.

Przygotowujemy także sami w TENVIRK kolejne serwisy związane z obiegiem dokumentów, serwisowaniem i inne. Gama rozwiązań dzięki wykorzystaniu modułów systemu TenvirkMK jest bardzo szeroka.

Przeczytaj więcej... jak rozpocząć współpracę partnerską z TENVIRKInformacje dla Deweloperów

Deweloperzy mogą wykorzystywać dodatkowe narzędzia do integracji eOfertowanie.pl z rozwiązaniami informatycznymi w swoich firmach. Aby mieć dostęp do narzędzi deweloperskich firma, w której pracuje deweloper, musi zostać partnerem TENVIRK (więcej o tym zobacz w dziale dla partnerów). W szczególnych przypadkach informatycy - deweloperzy z firm nie będących partnerami TENVIRK ale aktywnie wykorzystującymi eOfertowanie.pl mogą się zwrócić do nas o udostępnienie narzędzi deweloperskich – w takich sytuacjach prosimy o kontakt z nami.

Jakie narzędzia dostępne są dla deweloperów?

 • eOfertowanie.pl udostępnia specjalny WebService – usługę sieciową (ASMX). Za pomocą prostych komend XML można przekazywać i pobierać dane. Dane dostępne są w postaci XML. Serwis umożliwia wymianę danych przez ich pobieranie, dodawanie lub aktualizowanie. Możliwa jest wymiana danych z zewnętrznym system informatycznym o klientach, towarach, usługach, cenach, ofertach, zamówieniach, fakturach, zadłużeniu, zdarzeniach (spotkaniach, emailach itp.). WebService umożliwia integrowanie eOfertowanie.pl ze sklepami internetowymi, systemami CRM/ERP i dowolnym innym oprogramowaniem.
 • Dla WebService dostępny jest komponent ActiveX ułatwiający implementację integracji w dowolnym języku programowania takim jak C#, VB.NET, Delphi i innych. ActiveX może być też wykorzystywany w arkuszu kalkulacyjnym i programach zawierających język skryptowy. ActiveX obsługuje także download i upload plików do eOfertowanie.pl. Pliki to np. PDF z ofertą czy fakturą lub pliki EML ze zdarzeniami.
 • Dostępny jest także pakiet narzędzi integracyjnych do popularnych programów sprzedażowych i finansowo-księgowych. Pakiet umożliwia na przykład synchronizację klientów, towarów i stanów magazynowych, przesyłanie danych o dokumentach finansowych takich jak faktura, uzgadniania stanów rozrachunków.
Wszystkie narzędzia wyposażone są w dokumentację oraz przykłady i gotowe są do działania. ActiveX i WebService łączą się z eOfertowanie.pl za pomocą protokołu HTTPS. Zapewniają również bezpieczne mechanizmy uwierzytelniania. Umożliwiają w ten sposób rozbudowę systemów stacjonarnych o możliwości internetowe.

Więcej informacji dla deweloperów można uzyskać kontaktując się z nami bezpośrednio…